ویرایش علمی

ویرایش علمی

ویرایش مقالات در برگیرنده مجموعه ای از اصلاحات مختلف می باشد که مهم ترین موارد به شرح زیر می باشد:

 • بازبینی و تصحیح مطالب نادرست، غیر ضروری، غیر مستند، مبتذل، متناقض و غیرعلمی
 • اصلاح غلط های املایی، تصحیح کاربرد حروف تعریف، سجاوندی و ...
 • اصلاح، تنظیم و جابه جایی مطالب برای انسجام و یک دستی نوشتار؛
 • مقابله متن با اصل (در صورت ترجمه یا تصحیح متون کلاسیک)؛
 • افزایش برخی نکات فراموش شده، جا افتاده در متن یا پاورقی؛
 • اصلاح ارتباطات فعل و فاعل، معلوم و مجهوم و ...
 • ایجاد یکپارچگی و تصحیح درستی زمان افعال
 • ایجاد تقارن زمانی مناسب با متن و جملات
 • ایجاد ارتباط معقول و متاسب بین جملات
 • تصحیح لحن بیان جملات
 • اصلاح اشتباهات گرامری
برای سفارش ویرایش علمی کلیک کنید.